Projekt opremanja dječjeg vrtića Petrinjčica u Petrinji

Rotary klub Čakovec završio je Distriktni projekat opremanja dječjeg vrtića Petrinjčica u Petrinji. Didaktičku će opremu koristiti djeca sa cijelog područja grada.
Rotary klub Čakovec završio je Distriktni projekat opremanja dječjeg vrtića Petrinjčica u Petrinji. Didaktičku će opremu koristiti djeca sa cijelog područja grada.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.