Povijest Rotary kluba Čakovec

Rotary klub Čakovec je osnovan 1997. godine. Utemeljiteljski sastanak kandidata za članove budućeg Rotary kluba Čakovec održan je 13. studenoga 1996. godine na imanju Franje Lovreca u Svetom Urbanu. Bilo je to na inicijativu Ivana Sklepića, koji je zajedno s Lovrecom do tada bio član Rotary kluba Varaždin. Osnivanje novog kluba prethodno je dobilo zeleno svjetlo u Distriktu 1910. sa sjedištem u Beču, koji je obuhvaćao rotarijanske klubove iz Austrije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske, a kasnije i Bosne i Hercegovine. Guverner Gerhard Marktl imenovao je Ivana Sklepića povjerenikom za osnivanje RC Čakovec.

Službeni prijedlog Distriktu za osnivanje kluba u Čakovcu podnio je Rotary klub Varaždin, čiji je Sklepić bio član. Stoga su inicijativnom sastanku u Svetom Urbanu s trinaestero kandidata bili nazočni predstavnici budućeg kumskog varaždinskog kluba Petar Lukman, Darko Sačić, Dragutin Weber i Marijan Vitković.

Nakon višemjesečnih priprema, osnivačka skupština Rotary kluba Čakovec, koji je tada bio tek osmi klub u Hrvatskoj, održana je 23. travnja 1997. godine u prostorima Čakovečkih mlinova. Za prvog predsjednika izabran je Ivan Sklepić, dopredsjednika Franjo Benko,  tajnika Nenad Mekovec, rizničara Nenad Jeđud, a za majstora ceremonijala Mladen Lebar. Za predsjednika electa za iduću rotarijansku godinu izabran je Dragutin Matotek.

Charter Celebration, svečanost i službenog prijema Rotary kluba Čakovec u svjetsku rotarijansku organizaciju Rotary International, održana je 27. lipnja 1997. godine u Hotelu Park u Čakovcu. Novim rotarijancima značke je uručio kum kluba Petar Lukman, a predsjedničku Ivanu Sklepiću guverner Distrikta 1910. Karl Heinz Wolff. Predsjednički lanac darivao je Darko Sačić, predsjednik kumskog Rotary kluba Varaždin.

Prvih 24-ero rotarijanaca kluba u Čakovcu bili su: Franjo Benko, Dražen Berkopić, Tibor Horvat, Antun Janković, Nenad Jeđud, Vladimir Kalšan, Franjo Kiš, Mladen Lebar, Franjo Lovrec, Dragutin Matotek, Nenad Mekovec, Franjo Mikac, Ivan Percač, Zlatko Počuča, Ivan Sklepić, Martin Stubičar, Krunoslav Varga, Stjepan Varga, Željko Vidović, Nikola Vizer, Branimir Vurušić, Alojzije Šestan, Branko Špoljar i Ivica Žišković.