Posjet prijateljskom Rotary klubu Prelog na njihovu tradicionalnu kestenijadu.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.