Posjet i darivanje Rotary kluba Čakovec Dječjem vrtiću Cipelica Čakovec

Posjet i darivanje Rotary kluba Čakovec Dječjem vrtiću Cipelica Čakovec u povodu blagdana sv. Nikole i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 1.12.2017

Posjet i darivanje Rotary kluba Čakovec Dječjem vrtiću Cipelica Čakovec u povodu blagdana sv. Nikole i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 1.12.2017

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.